"Nie je jedno, čo je na zemi!" | COVID-19 informácie o vstupe do predajne

Covid-19 informácie

Vážený zákazník a obchodný partner, 
s účinnosťou od 2.11. 2020 05:00 do 9.11.2020 01:00 Úrad verejného zdravotníctva nariadil vyhláškou č. 16 z roku 2020 prevádzkovateľom verejných aj súkromných budov a objektov a zariadení, vrátane budov orgánov verejnej moci, ktoré sú prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom a zamestnávateľom zakázať vstup osôb do budov, zariadení alebo do zamestnania, okrem osôb, ktoré splnia stanovené podmienky:
1. preukázanie sa negatívnym RT-PCR testom vykonanom od 29.10. 2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o negatívnom antigénovom teste z celoplošného testovania vykonanom od 29.10. 2020 do 1.11.2020 („Spoločná zodpovednosť“)
2. preukázanie sa negatívnym RT-PCR alebo negatívnym antigénovým testom z hromadného testovania, ktoré boli vykonané od 28.10.2020 do 30.10.2020 ak ide o osoby z bezpečnostného aparátu, štátnych zamestnancov, záchranárov, pracovníkov bezpečnostného manažmentu, ochrany krízovej infraštruktúry a pod.
 
Ďalšie informácie a podmienky vyhlášky nájdete v nasledujúcom linku  
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/vyhla-s-ka_u-vz_vstup_do_prev-dzok.pdf

Preto Vás prosíme, aby ste sa  pri vstupe do našej predajne preukázali príslušným dokladom a naďalej dodržiavali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia.

Ďakujeme Vám,
Váš tím SVET PODLÁH

Facebook
YOUTUBE
Instagram