"Nie je jedno, čo je na zemi"
 • sidebaner1
 • sidebaner1
 • sidebaner1
Slovak English German Hungarian Polish Ukrainian
 • sidebaner1
 • sidebaner2
 • sidebaner3
 • sidebaner4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Terasové dosky iDECK

Terasové dosky iDECK sa dodávajú nie len v širokej škále exotických druhov tvrdého dreva, ale aj krytin z kompozitných dosiek, zo sibírskeho smrekovca a z iných druhov ihličnanov v rôznych rozmeroch.

IDECK exotické tvrdé drevo je veľmi husté, tvrdé, trvanlivé a prirodzene odolné proti hnilobe a biologickým škodcom. V ponuke sú tri cenové kategórie: Exclusive, Premium, Nature. V kategórií Exclusive sú druhy s najlepšími vlastnoťami, najlepšiou rozmerovou stabilitou a trvanlivosťou. Premium druhy sa vyznačujú tiež vynikajúcimi vlastnosťami, medzi najobľúbenejšie z nich patrí Bangkirai. Ak chcete exotické tvrdé drevo za prijateľnú cenu, odporúčame druh z kategórie Natur, drevinu Kempas

IDECK Composite je kombináciou bambusových alebo drevenných vlákien, recyklovaných plastov a prídavných látok. Hustá krytina je odolná proti vplyvom počasia, nebude sa štiepiť, kriviť a nebude hniť. Kompozit je nenáročný na údržbu.

IDECK sibírsky smrekovec je dobrou alternatívou k tvrdému exotickému drevu, ak chcete 100% drevený výrobok a zároveň jedno z najlacnejších podlahových riešení zo sortimentu.

Odhadovaná životnosť sibírskeho smrekovca je 15 rokov.

Starostlivo zariadená terasa alebo balkón sú priestorom, ktorý môže byť počas jarných a letných mesiacov atraktívnym rozšírením nášho domova. Vďaka nemu máme možnosť stráviť viac času na čerstvom vzduchu, pocítiťteplo slnečných lúčov, závan vetra, doslova si vychutnať otvorený priestor a dopriať si luxus, ktorý chýba obyvateľom moderných miest.

Popis exotických drevín

Drevo sa stáva stále obľúbenejším a častejšie používaným materiálom v architektúre záhrad. Na rozdiel od kameňa pôsobí teplým dojmom a spolu zo zeleným trávnikom či pri bazéne vytvára nenapodobiteľnú kombináciu. V posledných rokoch sa rozšírila ponúkaná škála drevín pre exteriérové použitie o dalšie druhy. Tieto dreviny pochádzajú z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie či Južnej Ameriky a patrí medzi ne popri všeobecne známého teaku napr. taktiež BANGKIRAI, MASSARANDUBA, IPE,CUMARU, TATAJUBA, MERBAU a ďalšie

Vďaka svojmu pôvodu sa tropické dreviny vyznačujú špecifickými vlastnosťami - vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom (nie je ich potrebné impregnovať), vysokou tvrdosťou (merná hmotnosť pri vlhkosti 15% sa pohybuje od 690 do 1050 kg/m3) a dlhšou životnosťou.

Prirodzenou vlastnosťou dreva je postupné odplavovanie prřirodzeného farbiva. Pôsobením dažďa a slnka získa drevo striebristo - sivú patinu. Toto platí aj pre exotické dreviny. Na udržanie prirodzenej farby se odporúča použitie olejov, napr. teakového oleja, a to buď bezfarebného alebo s prirodzeným pigmentom. Nové dreviny sú v porovnaní s tradičným teakom niekoľkokrát lacnejšie a to aj pri zachovaní výbornej prirodzenej odolnosti a trvanlivosti.

Vlasnosti drevených terasových dosiek

Hustota dreva je pomer jeo hmotnosti a objemu vyjadrený v jednotkách kg/m3. Hustota závisí od viacerých faktorov, napr. Od druhu a štruktúry dreva, od jeho vlhkosti, miesta v rámci prierezu, podmienok habitatu a od výšky stromu. Hustota dreva, keď si odmyslíme jeho vlhkosť sa môže meniť vo veľmi širokom rozsahu a to dokonca aj v rámci jedného druhu. Pri opise každého druhu je uvedená hustota dreva s vlhkosťou 12%.

Na základe toho rozlišujeme päť kategórií:

• veľmi ľahké drevo: menej ako 300 kg/m

• ľahké drevo: medzi 300 a 500 kg/m

• stredne ťažké drevo: medzi 500 a 700 kg/m

• ťažké drevo: medzi 700 a 700 a 900 kg/m

• veľmi ťažké drevo: viac ako 900 kg/m

Tvrdosť dreva úzko súvisí s jeho hustotou a vo všeobecnosti sa definuje ako jeho odolnosť proti vtlačeniu. Pri menšom množstve vtlačených a odretých miest majú voda a huby menej možností ako vniknúť do dreva. Tvrdšie drevo neposkytuje len vyššiu odolnosť ale aj jednoduchšie udržanie estetického vzhľadu terasy. Stupnica tvrdosti má 5 stupňov ( o o o o o). Čím viac bodiek, tým je tvrdosť daného druhu dreva vyššia.

Trieda trvanlivosti Podľa normy EN 350-2 sa rozlišuje päť stupňov prirodzenej pod strechou. trvanlivosti masívneho dreva. Zodpovedajúce triedy odolnosti proti napadnutiu hubami spôsobujúcimi rozklad:

• trieda 1: veľmi trvácne

• trieda 2: trvácne

• trieda 3: stredne trvácne

• trieda 4: málo trvácne

• trieda 5: netrvácne

Drevo z 1-3 triedy trvanlivosti je možné použiť v exteriéroch bez dodatočnej údržby. Drevo z 4 alebo 5 triedy trvanlivosti je nutné impregnovať konzervačným prípravkom.

Stabilita dreva Stabilita dreva je vlastnosť, od ktorej závisí, do akej miery a ako rýchlo sa menia rozmery dreveného prvku pri zmene jeho vlhkosti. Čím je zmena týchto rozmerov menšia, tým je pravdepodobnosť deformácie (pravdepodobnosť skrútenia) dosiek nižšia. V dreve môže dochádzať k dvom druhom zmien: zosychaniu a napúčaniu. Základom zoschnutia dreva je zmenšenie rozmerov a objemu dreveného prvku v dôsledku zníženia obsahu vody v dreve . K zoschnutiu dochádza vtedy, keď je prvok v kontakte so suchým vzduchom a viazaná voda v bunkách dreva sa uvoľňuje do okolia. V dôsledku straty viazanej vody sa znižuje hrúbka a rozmery bunkových stien.

Mechanizmom napučania je zväčšenie rozmerov a objemu dreva v dôsledku zvýšeného obsahu vody v dreve nachádzajúcom sa na vlhkom vzduchu alebo vo vode .

Stupnica stability obsahuje 5 stupňov (o o o o o). Čím viac bodiek, tým je stabilita daného druhu dreva vyššia.

Zosychanie

Objemové zosychanie hovorí o tom, do akej miery sa daný druh dreva zmršťuje bez uvádzania konkretného smeru tohto zmršťovania. Dva hlavné povrchy alebo plochy dreva, na ktorých dochádza k zmršťovaniu sa materiálu, sú radiálna a tangenciálna plocha, na ktorých dochádza k tzv radiálnemu alebo tangenciálnemu zmršťovaniu. Radiálne zmršťovanie je väčšinou značne menšie než tangenciálne zmršťovanie, zatiaľ čo pozdĺžne zmršťovanie (pozdĺž vlákien) je tak malé, že je ho možné väčšinou zanedbať. Zmršťovanie sa vyjadruje ako percentuálne zmenšenie daného rozmeru.

Vzduchom sušené drevo (AD – Air-Dried)

Drevo, ktoré bolo vysušené prirodzenou cestou na vzduchu pod strechou.

Drevo sušené v sušiarenskej komore (KD – Kiln Dried)

Drevo, ktoré bolo sušené v sušiarenskej komore až do momentu dosiahnutia určitej hodnoty vlhkosti (v prípade terasových dosiek je to často približne 18% +/- 2%).

Vlhkosť dreva

Vlhkosťou dreva nazývame pomer hmotnosti vody obsiahnutej v dreve k hmotnosti úplne suchého dreva. Vlhkosť závisí od podmienok, v akých sa drevo nachádza, a má značný vplyv na jeho zvyšné vlastnosti.