"Nie je jedno, čo je na zemi"
 • sidebaner1
 • sidebaner1
 • sidebaner1
Slovak English German Hungarian Polish Ukrainian
 • sidebaner1
 • sidebaner2
 • sidebaner3
 • sidebaner4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Robusto

ROBUSTO je odolný a tvrdý typ podlahy vyvinutý pre extrémny level zaťaženia. So svojou vysokou hustotou, 12 mm hrúbkou a špeciálne odolným povrchom voči opotrebovaniu, si vie poradiť so všetkým čomu je vystavený. Taktiež v prípade komerčného použitia. Jeho CLIC pero drážka spojovací systém nesklame v žiadnej situácii, keďže bol špeciálne vyvinutý pre vysokú záťaž.

Konkrétne dekory Robusto si môžete pozrieť na stránke kronotex.sk, resp. po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://kronotex.sk/index.php/produkty/robusto

Oderová trieda:

   AC5

Vlastnosti produktu:

 

         

 

TEST CHARATKERISTIKA TESTOVACIE METÓDY
Emisie formaldehydu < 0.05 ppm EN 717-1
Povrchova odolnosť Stupeň 5, bez viditeľných povrchových zmien EN 438-2, 15
Odolnosť voči svetlu ≥ Level 6 Blue Wool Scale 
≥ Level 4 Grey Scale
EN ISO 105-B02 
EN 20 105-A02
Odolnosť voči cigaretovému popolu Stupeň 4, bez viditeľných povrchových zmien EN 438-2, 18
Odolnosť voči požiaru Slabá možnosť zapálenia, najmenej Cfl-s1 EN 13501-1
Výškový rozdiel medzi panelmi Priemer: ≤ 0.10 mm 
max: ≤ 0.15 mm
EN 13329
Ohybová rovnosť (zakrivenie) ≤ 0.3 mm/m EN 13329
Škáry medzi panelmi

Priemer: ≤ 0.15 mm 

max: ≤ 0.20 mm

EN 13329
Tlakový test < 0.01 mm - bez viditeľných zmien, vtlačenie pri teste vodorovným oceľovým cylindrom s 11,3 mm priemerom EN 433

 

SILA TEPELNÁ VODIVOSŤ (W / (m × K)) KOEFICIENT PRESTUPNOSTI TEPLA
12 0.14 0.09