"Nie je jedno, čo je na zemi"
 • sidebaner1
 • sidebaner1
 • sidebaner1
Slovak English German Hungarian Polish Ukrainian
 • sidebaner1
 • sidebaner2
 • sidebaner3
 • sidebaner4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Glamour

Jedinečný typ podlahy vytvorený jedine Kronotexom - luxusná a očarujúca. Vysoko elegantný vzhľad, pôsobivý efekt, premyslený dizajn. GLAMOUR podlaha je prekrytá niekoľkými vrstvami s vysoko odolnou povrchovou úpravou a je navrhnutá pre široké použitie. Ponúka všetky záruky pri náročnom užívaní s vysokým stupňom komfortu a univerzálnou istotou.

Konkrétne dekory Glamour si môžete pozrieť na stránke kronotex.sk, resp. po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://kronotex.sk/index.php/produkty/glamour

Oderová trieda:

  AC4

Vlastnosti produktu:

 

Certifikáty:

         

 

TEST CHARATKERISTIKA TESTOVACIA METÓDA
Odolnosť voči oderu AC4 EN 13329
Odolnosť voči nárazu IC 1 EN 13329:2006, 
Appendix F
Odolnosť voči škvrnám 5 (skupina 1 a 2) 
4 (skupina 3)
EN 438-2
Odolnosť voči cigaretovému popolu stupeň 3 EN 438-2
Správanie pri simulácii pohybu časťou nábytku žiadne viditeľné zmeny pri predvádzaní testu typu 0 EN 424
Hrúbka vydutia ≤ 18.0 % EN 13329:2006, 
Appendix G

 

VLASTNOSTI DOPORUČENIA TESTOVACIA METÓDA
Vlhkosť v čase opustenia fabriky Podlaha musí obsahovať 4% to 10 % vlhkosti. Vlhkosť v čase rozvozu Hmax – Hmin < 3 % EN 322
Vzhľad, povrchový defekt Nepatrný povrchový defekt určený v EN 438-5 je povolený. EN 438-2
Vystavenie poškrabaniu Panely musia odolávať úrovni 3 odolnosti voči škrabancom podľa EN 438-2. EN 438-2

 

SILA TEPELNÁ VODIVOSŤ (W / (m × K)) KOEFICIENT PRESTUPNOSTI TEPLA ((m² × K) / W)
8 0.13 0.06