"Nie je jedno, čo je na zemi"
 • sidebaner1
 • sidebaner1
 • sidebaner1
Slovak English German Hungarian Polish Ukrainian
 • sidebaner1
 • sidebaner2
 • sidebaner3
 • sidebaner4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Tvar zárubní

Normovaný rozmer
zárubne
v mm
Rozsah regulácie zárubne, hrúbka steny
/ od – do / v mm 
80 70-100
100 90-120
120 110-140
140 130-160
160 150-180
180 170-200
200 190-220
220 210-240
240 230-260
260 250-280
280 270-300
300 290-320
320 310-340
340 330-360
360 350-380
380 370-400